סינרגטיקה הינה תערובת שמנים ייחודית, המסייעת להתמודדות עם מגוון מחלות ובעיות רפואיות. לכל שמן אתרי תכונות ייחודיות לו, אולם כתערובת סינרגטית, השמנים מעצימים זה את זה בפעילות הטיפולית להם נועדו. בתערובת סינרגטית, כל שמן שומר על התכונות הייחודיות שלו, ואילו התוצאה הסופית יעילה אף יותר ממרכיביה כבודדים.

    0

    סל קניות