חברת נאוה פיתחה גישה בריאותית לשיפור האקלים הבריאותי הפנימי של הגוף, גישה בריאותית האומרת: שכל אחד מאיתנו הוא ייחודי והסך הביוכימי שלו, הוא הקובע את איזון בין בריאות וחולי. במקום לראות באדם כמכונה ואת החולי כפגם, שיש לתקנו בעזרת תרופות וניתוח, יש לראות באדם כמערכת אינדיוידואלית מורכבת. האינטראקציה בין הגנטיקה לבין הסביבה נובעת מכוח התנגדות שלנו השונה מאדם לאדם. בסביבה עויינת, תזונה לקויה, זיהום אויר וחשיפה לנגיפים , גופינו מאבד את יכולת ההתנגדות הטובה שלו,כושר ההסתגלות פוחת ומופיעה מחלה.

    0

    סל קניות